Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Kudrnová, LL.M.

Naše advokátní kancelář se specializuje zejména na občanské, rodinné a obchodní právo, ale můžete se na nás obrátit téměř v jakékoli oblasti. Máme pobočku snadno dostupnou v centru Litoměřic. V oblasti trestního práva spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Rudolfa Axmanna. Samozřejmostí je u nás diskrétnost, snaha o co nejefektivnější postup ve věci. Spolupracujeme také se soudními znalci, exekutory i notáři. Jsme také členem Unie rodinných akvokátů

Zavolejte nám
+420 602 43 52 66
+420 416 73 33 28

Kancelář
Velká Krajská 2, 412 01 Litoměřice

Co nabízíme

Právní služby

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování komplexních právních služeb jak právnickým tak fyzickým osobám. Je schopna poskytnout právní služby v širokých odvětvích práva. Kvalitní právní služby nabízíme především v oblastech občanského práva, obchodního práva, zejména práva obchodních společností, insolvence, řešení sporů, vymáhání pohledávek, rodinného práva, pracovního práva a práva obecního zřízení.V této souvislosti je samozřejmé poskytování právních služeb podle nových právních  předpisů.

Majetkové vztahy

Řešíme majetkové právo, převody nemovitostí, vypořádání majetku po rozvodu

Rozvody

Zabýváme se rozvody, vypořádáním po rozvodu a vztahů k dětem

Zastupování u soudu

Zastupujeme účastníky řízení v soudních sporech

Obchodní vztahy

Specializujeme se na obchodní vztahy podle zákona o obchodních korporacích

Bytová problematika

Řešíme nájemní vztahy, otázky související s převody bytů, vymáhání nájemného. Též poskytujeme řešení vlastnických a nájemních vztahů k bytům

Převody majetku

Řešíme převody majetku, vypořádání majetkových vztahů

Sepisování smluv

Zaměřujeme se na sepisování smluv podle nového občanského zákoníku

Úschova peněz

V souvislosti s uzavíráním smluv o převodu majetku zajišťujeme úschovy peněz na depozitních účtech

Energetická oblast

Řešíme soulad smluvních vztahů při dodávce tepla a navazujících činnostech (fakturace tepla, rozúčtování nákladů na teplo) s platnou energetickou legislativou.

Co také řešíme

Insolvence, likvidace, exekuce

Řešíme oddlužení, vypracováváme insolvenční návrhy, právní pomoc věřitelům v insolvenční oblasti, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, likvidace společností, zastupování oprávněných i povinných v exekučních řízeních, podání insolvenčních návrhů na oddlužení

Spokojenost zákazníků

Výborná spolupráce, profesionální chování

Eva Tomková

Litoměřice

Velmi rychle jsme vyřešili náš problém v oblasti insolvence, mohu jedině doporučit

Jana Nová

Ústí nad Labem