O naší kanceláři

Naše advokátní kancelář  patří mezi zavedené  advokátní kanceláře okresní úrovně. Pracuje od poloviny devadesátých let minulého století.   Co do své velikosti, při srovnání s mnohými dalšími subjekty poskytujícími právní služby, se nepochybně jedná o advokátní kancelář malou, bez rozsáhlého administrativního aparátu, jejímž partnerem je spolupracovnice pro oblast insolvenčního řízení – Ing. Vlasta Šulcová a  pro oblast trestního práva   advokátní kancelář Mgr. Rudolfa Axmanna.

Jsme připraveni poskytovat právní služby dle potřeb klienta, přizpůsobit se jeho požadavkům.   

Právní znalosti čerpáme nejen z právních předpisů, ale také z bohatých zkušeností při zastupování klientů v jednotlivých kauzách. Máme mnoho zkušeností v oblasti práva  občanského, kam lze nyní zařadit i právo obchodní a  rodinné. V právu obchodním máme  rozsáhlé zkušenosti  zejména v zajišťování statutárních záležitostí společností, přípravě a revidování smluvní a jiné právní dokumentace zejména pak v potravinářských holdingových společnostech, jakož i v zastupování klientů v soudních, správních a rozhodčích řízeních. Rovněž máme zkušenosti v oblasti poskytování realitních služeb. Pro fyzické osoby jsme připraveni zajistit jejich oprávněné zájmy v jejich statusových věcech,  při ochraně jejich vlastnictví atp.

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování komplexních právních služeb jak právnickým tak fyzickým osobám. Je schopna poskytnout právní služby v širokých odvětvích práva. Kvalitní právní služby nabízíme především v oblastech občanského práva, obchodního práva, zejména práva obchodních společností, insolvence, řešení sporů, vymáhání pohledávek, rodinného práva, pracovního práva a práva obcí.V této souvislosti je samozřejmé poskytování právních služeb podle nových právních  předpisů. 


 

Napište nám

Opište anti-spam kód