Advokátní kancelář JUDr. Zuzana Kudrnová

Naše advokátní kancelář se specializuje zejména na občanské, rodinné a obchodní právo, ale můžete se na nás obrátit téměř v jakékoli oblasti. Máme pobočku snadno dostupnou v centru Litoměřic. V oblasti trestního práva spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Rudolfa Axmanna. Samozřejmostí je u nás diskrétnost, snaha o co nejefektivnější postup ve věci. Spolupracujeme také se soudními znalci, exekutory i notáři. Jsme také členem Unie rodinných akvokátů

Více...
 
 

Právní služby

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování komplexních právních služeb jak právnickým tak fyzickým osobám. Je schopna poskytnout právní služby v širokých odvětvích práva. Kvalitní právní služby nabízíme především v oblastech občanského práva, obchodního práva, zejména práva obchodních společností, insolvence, řešení sporů, vymáhání pohledávek, rodinného práva, pracovního práva a práva obecního zřízení.V této souvislosti je samozřejmé poskytování právních služeb podle nových právních  předpisů.

 

Insolvence, likvidace, exekuce

Řešíme oddlužení, vypracováváme insolvenční návrhy, právní pomoc věřitelům v insolvenční oblasti, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, likvidace společností, zastupování oprávněných i povinných v exekučních řízeních, podání insolvenčních návrhů na oddlužení

 

 

Majetkové vztahy

Řešíme majetkové právo, převody nemovitostí, vypořádání majetku po rozvodu

 
 

Rozvody

Zabýváme se rozvody, vypořádáním po rozvodu a vztahů k dětem

 
 

Zastupování u soudu

Zastupujeme účastníky řízení v soudních sporech
 

 

Obchodní vztahy

Nově se specializujeme na obchodní vztahy podle zákona o obchodních korporacích

 

Bytová problematika

Řešíme nájemní vztahy, otázky související s převody bytů, vymáhání nájemného. Též poskytujeme řešení vlastnických a nájemních vztahů k bytům

 

Převody majetku

Řešíme převody majetku, vypořádání majetkových vztahů

 

Vymáhání pohledávek

Zajišťujeme vymáhání pohledávek všemi zákonnými prostředky

 

Sepisování smluv

Nově se zaměřujeme na sepisování smluv podle nového občanského zákoníku
 

 

Úschova peněz

V souvislosti s uzavíráním smluv o převodu majetku zajišťujeme úschovy peněz na depozitních účtech

 

Energetická oblast

Řešíme soulad smluvních vztahů při dodávce tepla a navazujících činnostech
( fakturace tepla, rozúčtování nákladů na teplo) s platnou energetickou legislativou.

 
 

 

 
 

Zavolejte nám


+420 416 73 33 28
+420 602 43 52 66
 
 zuzana.kudrnova@seznam.cz